PRIVACYBELEID ZOLDERTEJATER

Zoldertejater hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Middels ons privacybeleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Verwerken van persoonsgegevens

Zoldertejater kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten gelieerd aan onze vereniging. Wij zullen de persoonsgegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Indien u een verzoek om informatie doet via het contactformulier, dan vragen wij u naar uw naam, e-mailadres en eventueel enkele aanvullende gegevens. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek. Wanneer u een verzoek, e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij van u hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek naar info@zoldertejater.nl te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zoldertejater zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt zonder uw toestemming.

Zoldertejater maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door alle leden van Zoldertejater. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Gebruik van persoonsgegevens

Zoldertejater verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Zoldertejater website te beheren en om de door u gevraagde services/diensten en informatie te leveren.

Doorgifte aan derden

Zoldertejater verkoopt, noch verhuurt noch leaset persoonsgegevens aan derden. Zoldertejater zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;
  • om de rechten of eigendom  Zoldertejater te beschermen en verdedigen;
  • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Zoldertejater of het publiek te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Zoldertejater zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigen van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Zoldertejater zal mogelijk zo nu en dan haar privacybeleid updaten om te voldoen aan wet en regelgeving. Zoldertejater raadt u aan om periodiek het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Zoldertejater uw persoonsgegevens beschermt.

Contact informatie

Zoldertejater ontvangt graag uw commentaar betreffende het privacybeleid.

Als u van mening bent dat Zoldertejater niet heeft gehandeld op grond van dit beleid, dan kunt u contact opnemen met Zoldertejater via info@zoldertejater.nl